S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

27 rokov na trhu

.    .

Kamenná predajňa

Poľná ul. 6, Levice

SANDI Poľná 6 Levice

SANDI Poľná 6 Levice

zľava 20% na skladové zásoby


Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 
9.00 - 16.00 hod.

Objednávky: osobne,                                                                                                                               
telefonicky, e-mailom

Platby: hotovosť, 
      prevodný príkaz


Certifikáty:
Dôveryhodná firma
Bisnode CE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Predaj v e-shope ukončenýarr320 % zľava na skladové zásoby v kamennej predajniNájdete nás na adrese Poľná 6, Levice. /v bývalom Dome služieb, na prízemí, neďaleko LIDLu/ ...

KONTAKTY

Ing.Dezider Szalai-SANDI
Poľná ul. 6
934 01 Levice
tel: 0903 411537
napíšte nám
obchod@ochrannepomocky-sandi.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu http://www.ochrannepomocky-sandi.sk/

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ing. Dezider Szalai-SANDI, s miestom podnikania Poľná ul. 6, 934 01 Levice, IČO: 17576938, IČ DPH: SK1020374069, zapísaný u Okresného úradu Levice, živnostenský register číslo:402-1568, ktorý je aj prevádzkovateľom internetového (elektronického) obchodu, e-shopu na doméne http://www.ochrannepomocky-sandi.sk/ , registračné číslo IS 201414326, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné osoby:
Ing. Dezider Szalai - zodpovedný vedúci
Ing. Andrea Parízeková – odborný asistent

E-mail: obchod@ochrannepomocky-sandi.skinfo@ochrannepomocky-sandi.sk
Telefón:  036/6309460, mobil: 0903411537
Miesto podnikania a poštová adresa:  Ing. Dezider Szalai – SANDI, Poľná ul. 6, 934 01 Levice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., SK2009000000000028644422

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
Telefón: 037/7720 001, 037/7720 034, Fax: 037/ 7720 024, E-mail: nr@soi.sk 

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou fyzická osoba , alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v platnom znení.

1.3.Vymedzenie niektorých pojmov :
a) Kúpna zmluvou - je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim.

b) Predávajúcim – sa rozumie osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

c) Spotrebiteľom – sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

d) Kupujúcim – zákazníkom sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba - spotrebiteľ /podľa bodu 1.3 c)/, iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

e) Obchodom – sa rozumie internetový obchod prevádzkovaný predávajúcom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na internetovej doméne.

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho uvedená v e-maili o potvrdení objednávky.

 1. Objednávka a uzatváranie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ochrannepomocky-sandi.sk . Podľa parametrov a vlastnosti výrobku si vyberie aj požadovanú farbu, veľkosť a určí potrebné množstvo. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo kúpiť a pokračuje v nákupe. Ďalej si vyberie spôsob dopravy a spôsob platby a prejde k objednávke, kde vyplní informácie o kupujúcom, povinné ako i voliteľné políčka podľa predlohy, potrebné k úspešnému splneniu objednávky. Podrobný postup je uvedený v sekcii Ako nakupovať?

2.2. Nákup na stránke je možný s registráciou aj bez registrácie. Registrácia neprebieha automaticky, pri objednávke je voliteľná. Keď ste nový kupujúci (zákazník), môžete sa zaregistrovať na stránku aj bez objednávky kliknutím na tlačidlo Nová registrácia, kde vyplníte požadované údaje. Po úspešnej registrácií obdržíte e-mail s heslom na prihlásenie do zákazníckej sekcie . Po registrácii, pri ďalších nákupoch stačí sa len prihlásiť a jednoducho pokračovať v nákupe. Viac o výhodách registrácie v sekcií Ako nakupovať?

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

2.4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.5. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.7. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 3 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Môže využiť aj formulár "Zrušenie objednávky". Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, názov firmy alebo meno, adresu, e-mail. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci náhodou zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.8. Minimálna hodnota objednávky je 60,00 € s DPH.

2.9.Množstevné zľavy, ktoré poskytujeme sa aktuálne zobrazia a automaticky odpočítajú v "Košíku" pri prekročení určenej hodnoty objednávky.

 1. Povinnosti a práva predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo
b) vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad, prípadný záručný list, návod v slovenskom jazyku). 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Podrobnejšie viď čl.10.4. 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 1. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Ilustračné obrázky, popis výrobkov, technické parametre a ostatné údaje umiestnené na stránkach elektronického obchodu sú údajmi udávanými a zverejnenými výrobcami, dovozcami a distribútormi v ich vlastných katalógoch, prospektoch a iných verejných dokumentoch a materiáloch a preto by mali zodpovedať skutočnému vzhľadu a vlastnostiam výrobkov. Odchýlky v niektorých prípadoch nie sú vylúčené, nie sú však vedomé. Farebné odtiene výrobkov na obrázkoch zobrazených na monitoroch kupujúcich sa nepatrne môžu líšiť od skutočnej farby výrobkov.

5.3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote ktorú uviedol v potvrdení objednávky. V skladoch dodávateľa sa nachádza tovar v obmedzenom množstve a sortimente. Požadovaný tovar sa dopĺňa z interných skladov dodávateľov, preto dodacia lehota v závislosti od dostupnosti tovaru je 5-14 pracovných dní. V niektorých zložitejších prípadoch môže byť aj dlhšia. Podľa zákona o podomovom a zásielkovom predaji je predávajúci povinný objednávku kupujúceho splniť najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky, ak sa nedohodnú inak.

5.4. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne e-mailom, príp. telefonicky informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa dohodnúť s predávajúcim na náhradnom plnení. V takomto prípade je predávajúci povinný dodať tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

5.5. Predávajúci nesmie kupujúcemu dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si kupujúci neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

5.5. Lehoty prepravy balíkových služieb od podania zásielky :

*Slovenská pošta, a.s.: - balík na adresu - doručenie druhý pracovný deň po dni podania (D+2)                                                                                                                           - balík na poštu - vyzdvihnutie na pošte druhý pracovný deň po dni podania (D+2)

*Slovenská pošta, a.s.: - Expres kuriér na adresu - doručenie nasledujúci pracovný deň na adresu                                                                                                                   - Expres kuriér na poštu - doručenie nasledujúci pracovný deň na poštu (vyzdvihnutie balíka na pošte),

*SDS, s.r.o. - kuriér na adresu: doručenie nasledujúci pracovný deň po dni podania na adresu,

*Osobný odber v kamennej predajni – SANDI, Poľná ul. 6, 934 01 Levice, po vzájomnej dohode.

5.7. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.8. Kupujúcemu sa doporučuje, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť baliacej pásky, vonkajšie poškodenie obalu) podľa prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné  do 24 hodín zaslať vypísaný zápis o poškodení zásielky na adresu  obchod@ochrannepomocky-sandi.sk . Viac v sekcií Poškodená zásielka .

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom a originál faktúry s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.11. Platobné podmienky

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť:
* v hotovosti pri prevzatí tovaru v našej kamennej predajni - osobný odber tovaru na adrese predávajúceho Ing. Dezider Szalai – SANDI, Poľná ul. 6, 934 01 Levice. Pri osobnom preberaní obdržíte daňový doklad (faktúru) a doklad o zaplatení z elektronickej registračnej pokladne (ERP),
* platbou na dobierku - v hotovosti pracovníkovi Slovenskej pošty, alebo kuriérovi, (faktúra – originál daňového dokladu bude súčasťou zásielky),
* bankovým prevodom na účet predávajúceho - číslo: 0028644422/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. na základe údajov pre platbu po obdržaní e-mailu od predávajúceho s predmetom Potvrdenie objednávky a údaje pre bankový prevod (faktúra – originál daňového dokladu bude súčasťou zásielky).

 1. Ceny tovarov a služieb

6.1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj s daňou z pridanej hodnoty(DPH). Platia vždy aktuálne ceny tovaru, ktoré sú uvedené v ponuke na jednotlivých stránkach internetového obchodu v čase objednávky. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky e-mailom s predmetom Potvrdenie objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola oznámená kupujúcemu, alebo dohodnutá s kupujúcim.

6.2. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH a poplatkov ( poštovné, prípadne - balné, manipulačné, ...), ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Konečnú cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

6.3. Ceny služieb za dodanie

 1. Objednávky od 60,00 € do 250,00 € s DPH:
        * Slov. pošta - balík na adresu, poštovné 6,00€ s DPH, dobierka +0,96 € s DPH

* Slov. pošta - balík na poštu, poštovné 4,68€ s DPH, dobierka +0,96 € s DPH

* Slov. pošta – Expres kuriér na adresu, poštovné 6,90 € s DPH, dobierka +0,96 € s DPH.

* Slov. pošta – Expres kuriér na poštu, poštovné 5,90 € s DPH, dobierka +0,96 € s DPH.

* SDS, s.r.o. – kuriér na adresu, poštovné 6,90 € s DPH, dobierka +0,96 € s DPH.

 1. Objednávky bez prepravného:
     * Slovenská pošta, a.s. a SDS, s.r.o. - objednávka od 250,01 € s DPH zadarmo, poštovné 0,00 €
     * Osobný odber v kamennej predajni - zadarmo, bez poplatku.

K cenám za dodanie tovaru, sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou a vo výške ako je uvedené v článku 5.11. a 6.3.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.7. Všetky prípadné akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 1. Reklamačný poriadok (záručné a reklamačné podmienky)

8.1. Zhoda s kúpnou zmluvou: Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú, akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru , ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a kupujúci je oprávnený reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.ochrannepomocky-sandi.sk . Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho z elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Nevhodne zvolený druh, veľkosť, šírka, výška a pod. nemôže byť dôvodom na neskoršiu reklamáciu.

8.6. Záručná doba je 24 mesiacov pre spotrebiteľa a 12 mesiacov pre kupujúceho s vlastným IČO-m (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

8.7. Záručná doba a životnosť sú rôzne pojmy. Životnosť výrobku je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba.

8.8. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydaný doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, odchodné údaje, kontakty), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

8.9. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, napr. nepár, chýbajúca časť, množstvo a pod. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, t.j. na zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu alebo na vady a nedostatky vzniknuté nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania /podľa Návodu na používanie a ošetrovanie/ a na mechanické poškodenie.

8.10 Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, ani dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

8.11. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol vydaný) a dokladom o zaplatení.

8.12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu (osobne, písomne, mailom) v mieste podnikania, na adrese Ing. Dezider Szalai - SANDI, Poľná ul. 6, 934 01 Levice, email: obchod@ochrannepomocky-sandi.sk tak, že doručí tovar a vyplnený reklamačný formulár do prevádzkarne predávajúceho. Pre uľahčenie reklamačného konania podoba formulára a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho v sekcii "Reklamačný poriadok." alebo "Zákaznícka podpora". Kupujúci v "Reklamačnom formulári" presne opíše druh a rozsah vád tovaru.

8.13. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru zbaveného prípadných všetkých nečistôt, najlepšie v pôvodnom obale (čo však nie je podmienkou) kvôli označeniam a pod., predávajúcemu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ak nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.

8.14. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.

8.15. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni, teda v mieste podnikania počas celej prevádzkovej doby, t.j. Pondelok až Piatok v čase od 8,30 – do 16,00 hod. a zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

8.16. Kupujúcemu sa doporučuje reklamovať vady tovaru u predávajúceho hneď po zistení bez zbytočného odkladu aby sa zabránilo vzniku prípadných ďalších vád, inak kupujúcemu môže zaniknúť právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.17.  Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverená osoba, zamestnanec, je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúce uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.18. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Kópia zamietnutej reklamácie sa poskytne spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia.

8.19. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

8.20. Ak je  však  výrobok  zaslaný na  odborné  posúdenie  inej ako  určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám

8.21. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie písomne. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie /e-mailom/, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.22. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením dokladu o zaplatení alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
- uplynutím záručnej doby tovaru,
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii /návod/, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
- poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
- na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.23. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.24. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami a kvalitou.

8.25. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom listu alebo prostredníctvom e-mailu.

8.26. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného daňového dokladu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

8.28. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.6. týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.29. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho).

8.30. Pokiaľ  sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú  vadu,  alebo  o väčší  počet  rôznych  odstrániteľných vád    a  ktoré  bránia tomu,  aby mohol byť tovar riadne  užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu  v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
       a) výmenou tovaru za rovnaký tovar, alebo výmenou za iný tovar s rovnakými alebo lepšími technických parametrami, alebo
       b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a kúpnu cenu vráti.

8.31. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.32. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

8.33. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.34. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.35. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

8.36. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie. 

 1. Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje budú spracované a chránené našou spoločnosťou nasledovne: viď  TU

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Spotrebiteľ je oprávnený, za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku .... (ďalej len " Zákon "), bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7 tohto Zákona, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti . Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu.

10.2. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar používať, t.j. len rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Používať však neznamená začať tovar nosiť a pod. a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.3 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa osobného vrátenia tovaru predávajúcemu resp. odovzdaním tovaru prepravnej spoločnosti za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

10.4. Podľa § 3 uvedeného Zákona je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru spotrebiteľovi oznámiť : a) svoju totožnosť, trvalý pobyt alebo miesto podnikania a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba. b) opis tovaru , c) cenu tovaru , d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, e) platobné podmienky, f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou, h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

10.5.Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru :
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,

10.6. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota sa uplynie po 14 dňoch od dodatočného splnenia informačnej povinnosti.

10.7. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 3 ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Odstúpenie od zmluvy odporúčame vykonať písomne a zaslať doporučenou poštou z dôvodu preukázateľnosti, buď podľa vlastného uváženia alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho v sekcií Zákaznícka podpora časť Odstúpenie od zmluvy .

10.9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a odstúpenie od zmluvy bez dôvodu, alebo z dôvodu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu (ak bol vydaný), dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale osobne, alebo formou zásielky (nie dobierky).

10.10. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať osobne predávajúcemu. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote do 14 odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré boli prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

10.11. Za náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú aj náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za pripojenie spotrebiteľa na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej spotrebiteľ vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke v trvaní 30 minút, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré spotrebiteľ používa.

10.12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.1. a 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol nosený (nielen rozbalený a odskúšaný), je znečistený, poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

10.13. V prípade, že spotrebiteľ neakceptuje niektoré odporučenie uvedené v bode 10.8., 10.9 a 10.10. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

10.14. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ  nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

10.15. Ďalšie zmluvné podmienky:

a) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
b) Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
c) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
d) Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

     11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu VOP.

11.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, on-line formulárov, prípadne prostredníctvom listových zásielok.

11.4. Uzatvorená zmluva je predávajúcim uložená za účelom jej plnenia. Priebeh a stav objednávky je prístupný registrovanému kupujúcemu.

Platné od 25.05.2018

E-shop vytvorený systémom www.webareal.sk

 

ODIzM2E2N